Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2013 r. – COP 19 / MOP 9 – Warszawie, Polska (w dniach 11-22 listopada 2013 r.) cz.V Zmiany klimatyczneJ.Hibner – sprawozdawa Komisji ITRE: Rezolucja jest bardzo ważnym dokumentem i dlatego należy pokazać jasne tezy do dyskusji, jaką UE zamierza kontynuować na zbliżającej się konferencji dot. zmian klimatu z największymi światowymi emitentami (Stany Zjednoczone, Chiny, Indie). Niedawna nieformalna wymiana poglądów na forum unijnym w kontekście jednostronnego zwiększenia europejskich zobowiązań redukcyjnych odpowiednio o 30% do 2020 roku i 50% do 2030 roku to zły sygnał, który Wspólnota wysyła naszym zagranicznym partnerom. Pomimo faktu, że te pomysły mają charakter jedynie wstępnych zapowiedzi, zaczyna się o nich mówić, jako o stanowisku unijnym, bez żadnych konsultacji, które mogłoby stanowić pole do ewentualnych negocjacji podczas COP19. Postulat wprowadzenia specjalnych podatków klimatycznych w momencie, gdy wiele sektorów europejskiej gospodarki zmaga się z potężnym kryzysem a zjawisko ucieczki emisji pozostaje na stałym, wysokim poziomie, jest kolejnym nieprzemyślanym argumentem, który nie powinien pojawić się w tej dyskusji. Nowe cele klimatyczne i rzekomo zielony wzrost gospodarczy odporny na wszystkie fluktuacje ekonomiczne to mit, który nie będzie stanowić panaceum na całe zło. Zatem trzeba pamiętać o jednym – polityka środowiskowa jest ważna, ale to tylko jedna z wielu innych polityk, których dopiero odpowiednia korelacja może pomóc podźwignąć Europę z zapaści.