Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2013r. – COP19/MOP 9 (w dniach 11-22 listopada 2013r.) cz. III Zmiany klimatyczne 

Sprawozdawca J. Hibner: Bazą sprawozdania będzie dokument przygotowany w komisji w roku zeszłym, który uznać trzeba za dobry i wyważony. Nie należy ukrywać, iż zgodnie z danymi Światowej Agencji Energii, globalne emisje CO2 w 2012 roku wzrosły, mimo iż spadły emisje w USA i UE. Można wnioskować zatem, które obszary podlegać muszą obserwacji i stanowić punkt wyjścia do przyszłych negocjacji. Prognozowany jest wzrost zużycia energii, bez różnicowania na źródło jej pochodzenia i w rezolucji będzie to wyraźnie zaakcentowane. EU powinna wspierać i promować odnawialne źródła energii, oparte na innowacyjności i nowych technologiach oraz wspierać efektywne wykorzystywanie paliw kopalnych. Klamrą spinającą wszystko powinno być przyjęte założenie dotyczące pojmowanej wieloaspektowo efektywności energetycznej. Przed obywatelami Wspólnoty i całym przemysłem stawiane są coraz bardziej ambitne cele, ale UE nie może być samotna w tym zakresie a wszystkie działania powinny zostać skorelowane na szczeblu światowym. Emisje w UE stanowią 11% całkowitych emisji i uznać trzeba ten fakt za tendencję spadkową. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na importu produktów, których wytwarzanie związane jest ze zwiększoną emisyjnością na terenie innych państwach. De facto w ten sposób UE poprzez taki import sama obarcza się zwiększoną emisją. Szczyt klimatyczny powinien być miejscem werbowania największym emitentów CO2, w kierunku osiągnięcia globalnego celu. Jednocześnie wielce pożądana jest stała współpraca największych instytucji – Parlamentu, Komisji, Rady, jak również Europejskiej Agencji Energii Odnawialnej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w celu stałego monitorowania zwiększania efektywności energetycznej na świecie. W dziedzinie badań i innowacji potrzeba skupić się na nowych technologiach, które mogą dać przełom na rzecz nowoczesnych rozwiązań w walce ze zmianami klimatu. Badania warto opierać na nowoczesności i innowacyjności oraz jednocześnie przekonywać do tego partnerów światowych, celem zwiększania partnerstwa energetycznego na całym świecie. Efektywność energetyczna jest najlepszym sposobem ograniczenia emisji i powinna odgrywać wielką rolę na etapie negocjacji i dostosowań. Niewątpliwie trzeba wycofywać i dostosowywać technologie odbiegające od norm, które są nieefektywne.

K. Szymański: Wydaje się, że w dyskusji brakuje odniesienia się do historii negocjacji globalnych takich jak COP 18, co pokazałoby dlaczego w zakresie energetyki Europa ma prawo być zniecierpliwiona. Inne rozwijające się gospodarki takie jak Chiny, Rosja i Indie, wydają się tylko czekać na samotną walkę UE w dziedzinie niskoemisyjności, ustanawiając w tym czasie własne limity. Jasno trzeba zaznaczyć, iż główni konkurenci Europy nie robią wiele, prócz składania szumnych deklaracji. Na COP 19 – UE powinna zaprezentować jasny przekaz, w kontekście globalnej akceptacji celów ograniczenia emisji. A. Merkel powiedziała: „W czasach kiedy spędzamy całe dni mówiąc o zatrudnieniu, musimy pamiętać o tym, że mimo konieczności osiągnięcia pewnych standardów w zakresie ochrony środowiska, nie możemy osłabić własnej bazy przemysłowej”. Ten cytat z Angeli Merkel powinien być mottem przewodnim przed rozpoczęciem negocjacji na COP 19.

A.V. Quadras: Emisje CO2 spadają w EU i USA, ale wzrastają na świecie. UE odpowiedzialna jest za 11% emisji, a ten odsetek jeszcze się zmniejszy. Pomimo faktu, że Europa ponosi szczególne wysiłki na rzecz obniżania emisji, to co roku ulegają one jednak zwiększeniu. W sposób szczególny trzeba monitorować sytuację przemysłu UE i przekonywać inne kraje do koordynacji działań na szczeblu światowym. Celem UE powinno też być zatrzymanie rosnącej i niekorzystnej konkurencji dla przemysłu europejskiego, w tych obszarach świata, których mieszkańcy nie przejmują się emisyjnością. W Doha przypomniano, by Europa mówiła jednym głosem. Należy zgodzić się z poseł Hibner, że ważna jest efektywność energetyczna, gdyż to najlepsza droga do zmniejszenia emisji.