Międzynarodowa polityka handlowa w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianą klimatu Zmiany klimatyczneSprawozdawca: Jo Leinen

Główne założenia przed konferencją klimatyczną COP 16
- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
- zagadnienia dotyczące lasów,
- przekazywanie nowych technologii,
- fundusz dostosowawczy (tematyka poruszana była w 2008 r. w Poznaniu oraz w 2009r. w Kopenhadze);

Z roku na rok, przedsiębiorstwa będą ograniczały emisję zanieczyszczeń, by móc ubiegać się i dobrze wykorzystywać otrzymane środki finansowe.

Seeber Richard
Trzeba ustalić wspólne stanowisko na konferencje dot. zmian klimatu COP 16 w Cancun. Dzięki Systemowi Ekozarządzania i Audytu (EMAS) powinno się zweryfikować system produkcji samochodów. Według najnowszych informacji może istnieć możliwość produkcji samochodów, które będą jeszcze mniej zanieczyszczały środowisko.

* EMAS – System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) jest wspólnotowym, dobrowolnym instrumentem potwierdzającym ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej (środowiskowej) w organizacjach. Organizacje zarejestrowane w EMAS są w pełni zgodne z prawem, posiadają funkcjonujący system zarządzania środowiskowego oraz komunikują swoje efekty działalności środowiskowej poprzez publikowanie niezależnie zweryfikowanej deklaracji środowiskowej.

Davies Chris
Trzeba wywiązać się z wcześniejszych złożonych zobowiązań. Warto zastanowić się nad powtórnym wykorzystaniem papieru, plastiku, lamp itp.