Mini-hearing w sprawie finansowania i zmian klimatu zmiany klimatyczneMini-hearing w sprawie finansowania i zmian klimatu

J. Mc Glade, EEA Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych będzie wymagało przywództwa we wszystkich regionach. Potrzebna jest również inteligentna infrastruktura oraz wspólna kontrola inwestycji strategicznych. Dzięki temu Europę uda się przekształcić w kontynent niskoemisyjny. Chiny powinny zamykać najbardziej zanieczyszczające zakłady – 700 zakładów ma zostać zamkniętych w ciągu najbliższych lat. Jednocześnie przeprowadzają inwestycje w infrastrukturę oraz stają się liderami produkcji będąc III-cim na świecie producent baterii, energii wiatrowej. Duże korzyści przynosi także program GMES, który usprawnia ruch lotniczy, ruch statków, a także pozwala na obserwacje zmian klimatycznych.

P. Kumar, TEEB-DO TEEB skupia się obecnie na badaniu wyników następujących dziedzin:

  1. Kryzys jeśli chodzi o rafy koralowe – w wyniku zmian klimatycznych ok.30% raf koralowych jest narażonych nie niebezpieczeństwo, nie wiadomo natomiast jeszcze w jakim stopniu je utracimy;
  2. Mitygacja poprzez zielony węgiel – wykorzystanie terenów zalesionych tak, aby osiągnąć cel 450ppm
  3. Adaptacja poprzez odnowę ekologiczną – należy obniżyć emisje CO2, potrzeba stworzyć jeziora, lasy i tereny podmokłe

TTEB współpracuje z KE, ONZ i odpowiednimi ministerstwami Niemiec, Holandii etc. Utrata różnorodności w ekosystemie wpływają na utratę jakości życia wśród ludzi. Ustalono grupę D0 – grupa koncepcyjna, która będzie miała kluczowy głos jeśli chodzi o kierowanie makropolityką. Ratowanie raf jest niezwykle ważne, gdyż mogą one wpływać na ograniczanie cyklonów. Mówiąc o odbudowie pojawia się również pytanie o sens ekonomiczny. TEB przeanalizowało różne ekosystemy. Należy inwestować w programy odbudowy, bo to da dobry zwrot zainwestowanych środków, a nie tylko przyczyni się do ochrony środowiska. Mityzacja: zielony węgiel nie jest opcją – to konieczność! Konieczne jest ustawienie celu na wysokości 30% zielonego węgla. Adaptacja jest łatwa w monitorowaniu, korzyści są obecne i widoczne.

N. Campbell, ARKEM SA Finanse są zasadniczym punktem, od którego zależy sukces w Kopenhadze, jednak nie mogą odgrywać nadrzędnej roli. Pieniądze, na które zgodzimy się w Kopenhadze powinny zostać wykorzystane tak, aby przyniosły najwięcej zysków. Trzeba, zatem wprowadzić odpowiednie procedury, aby móc kierować się przejrzystymi i jasnymi regułami i kryteriami i aby móc podjąć odpowiednie decyzje. Pieniądze te musimy wykorzystać jak najlepiej. Transfery tych pieniędzy musza być jasne dla opinii publicznej. Jeśli chodzi o finanse sektora publicznego, to należy zwrócić uwagę na zwiększenie finansowania dla procesów, które bez tego byłyby nierentowne. Wyprowadzić najróżniejsze opcje papierów wartościowych dla tych najbardziej zaawansowanych technologii, wesprzeć kapitał, aby móc rozwijać projekty. Można też stworzyć nagrody i premie, aby dodatkowo motywować i zachęcać uczestników. Ulgi podatkowe również są prostym sposobem siły napędowej dla innowacji. Podobnie specjalne kredytowanie, granty, czy zamówienia publiczne. Wydawanie pieniędzy w sposób kontrolowany i ukierunkowany, tak jak tego sobie życzą przedsiębiorstwa. Należy także uwzględnić rynek i sektor finansowy, gdyż rynek szczególnie chce zapewnienia, że przetrwa przynajmniej na czas inwestycji. Rynek zezwoleń na emisje jest czymś stworzonym sztucznie przez rządy, podczas gdy potrzeba rozwinięcia nowych mechanizmów potrzebnych dla środowiska. Wszystkie kraje i sektory muszą podejmować porównywalne wysiłki gospodarcze. Jest duża presja na przemysł w Europie, a w innych częściach świata nie ma to miejsca. Muszą, więc powstać nowe mechanizmy i rynek zezwoleń na emisje, odpowiedni poziom popytu i podaży, a poziom inwestycji może wpłynąć na zmiany klimatyczne.