Protokół montrealski -Zmiany klimatyczne cz II Zmiany klimatyczneGutierrez-Cortines Cristina
Temat porozumienia montrealskiego, Cancun, Kioto, redukcji emisji, zmiany klimatu jako całość to dla społeczeństwa zagadnienia abstrakcyjne, nie do zrozumienia. Indywidualna odpowiedzialność zrzucana jest na państwa/rządy. Potrzebne są działania pedagogiczne. Konieczne jest wprowadzenie drobnych kroków, które będą realizowane przez społeczeństwo. Niezbędna jest edukacja społeczeństwa o odpowiedzialności. Brakuje potencjału politycznego. Propozycja Japonii, Chin jest bardzo ważna, bo zawiera ogólne cele ustalone w Kopenhadze ale zakłada, że każdysektor będzie odpowiedzialny za swoją sytuację, bez utraty konkurencyjności. Należy zaproponować jedno rozwiązanie a nie proponować pewne alternatywy. Niezbędne jest działanie w sposób bardziej konkretny w poszczególnych branżach. Należy połączyć wyzwanie jakim są olbrzymie cele, co do których zobowiązuje się rząd i państwa z konkretnymi działaniami na szczeblu niższym, w poszczególnych społeczeństwach czy grupach. Należy połączyć ogólne cele polityki kulturowej, rozwojowej, redukcji emisji CO2 z działaniami na niższych szczeblach.

Seeber Richard
UE ma ambitne cele klimatyczne. Do roku 2050 chce stworzyć społeczeństwo o bardzo niewielkich emisjach. Konieczna jest współpraca wspólnoty międzynarodowej, naukowej i politycznej. Protokół z Montrealu jest pierwszym międzynarodowym traktatem, który osiągnął sukces środowiskowy. Należy poszerzyć go o aspekty dotyczące klimatu.

Zaelke Durwood
Zbyt duże są koszty kredytów HFC, przez co następuje zachęta do opóźniania odchodzenia od HFC. Produkcja HFC jest zawężana. Należy dodać HFC do Protokółu Montrealskiego. Dobrym pomysłem jest stworzenie dwustronnych funduszy. Niezbędne jest zrezygnowanie z produkcji niebezpiecznych związków a nie przekraczać offset. Podejście sektorowe do redukcji emisji jest niezbędne. Nastąpi opóźnienie w budowie elektrowni atomowych. Niektóre państwa zrezygnują z budowy elektrowni ze względów bezpieczeństwa. Konieczne jest wspieranie rozwoju energii odnawialnych. Należy wprowadzić obowiązkową sekwestrację i ograniczenia na paliw kopalne zastępowane biomasą. Problem wzrostu ludności na świecie należy rozwiązać odpowiednim kształceniem, szczególni dziewcząt w krajach ubogich. Niezbędne jest większe wsparcie finansowe (5 mld $ na 3 lata, tj. 5-10 centów na tonę węgla) na działania związane z globalnym ociepleniem.