Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie organizowanej w Katarze konferencji poświęconej zmianie klimatu (COP 18). Zmiany klimatyczneSprawozdawca M. Ulvskog : Nie można być zadowolonym z wyniku szczytu w Rio. Kraje G20 potwierdziły chęć wycofania subwencji paliw kopalnych. Nie dobre jest to, że mimo kryzysu, który powinien spowodować zmniejszenie emisji CO2 – emisje wzrosły. Przy przechodzeniu na inne źródła energii musimy zwracać uwagę na gospodarkę. Nie możemy osłabić naszego stanowiska negocjacyjnego przed szczytem w Katarze.

Y. Jadot: Firmy zajmujące się energią odnawialną bardzo szybko przenoszą swoje siedziby. Walczymy z nieuczciwą konkurencją ze strony Chin. Reakcja USA była szybka – w UE cisza. Trzeba stawiać na przemysł związany z energia odnawialną zlokalizowany w UE.

J. Hibner: Porozumienie powinno być na poziomie międzynarodowym. Trzeba się zastanowić nad dokumentem wiążącym dla wszystkich uczestników szczytu. Kluczowa jest walka ze zmianami klimatu i  ociepleniem na poziomie globalnym, nie tylko UE. Stawianie sobie zbyt ambitnych wyzwań w kryzysie tylko osłabi naszą konkurencyjność gospodarczą. Podwyższenie celu redukcyjnego do 2020 nie ma sensu, bo nikt się do nas nie przyłączy. Emisja zostanie, tylko przeniesie się na inny obszar – poza UE. Zapotrzebowanie na energie będzie rosło, żeby nie zwiększyć emisji – trzeba iść w kierunku nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań. To pomoże w rozwoju, zwiększeniu ilości miejsc pracy. Emisje z towarów importowanych rosną szybciej, niż emisje poziomie. Trzeba temu jak najszybciej zacząć przeciwdziałać.

R. Jordan Cizelj: Chiny powinny zacząć zachowywać się bardziej odpowiedzialnie. Komisja powinna wywierać międzynarodową presję. Wyznaczanie celów tylko sobie nie ma sensu.

J. Rohde: Ważne by Chiny i USA podpisały coś wiążącego. Problem w tym, że jest to dla nich nieopłacalne. Powinniśmy skupić się na koordynacji i doprowadzić do tego, aby rynki napędzały zmiany.

Komisja Europejska: W Durbanie walczyliśmy, by przełamać impas. Trzeba się zdecydować jak ma wyglądać nowy system. Trzeba zbudować solidne podstawy. Istotne by zmniejszyć różnicę między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Należy podnieść poziom ambicji, wspierać nowe rozwiązania, a także podejście sektorowe.

Sprawozdawca M. Ulvskog : Ważne jest porozumienie globalne. Trzeba powtarzać nasze przesłanie co roku. Komisji nie zależy na drastycznych zmianach – trzeba brać pod uwagę to co działo się w ostatnim roku. Udało się osiągnąć progres od konferencji w Durbanie. Bez udziału UE wynik tej konferencji byłby dużo gorszy