Sprawozdanie delegacji Parlamentu Europejskiego z konferencji w sprawie zmian klimatu w Durbanie (COP17 w dniach 28 listopada – 9 grudnia 2011 r.) Zmiany klimatyczneP. del Castillo: Uzyskano następujące rezultaty spotkania:
- Powstała platforma Durbańska (tj. porozumienie, które przewiduje działania, które państwa będą musiały stosować),
- Przedłużenie funkcjonowania porozumienia z Kioto do 2015 roku,
- Otwarcie pewnych rozwiązań dla zmian w przyszłości (Komisja będzie miała szansę wprowadzanie działań zwłaszcza wobec USA, Chin i Indii czyli wielkich krajów trucicieli)

Dostaliśmy pewną szansę działania i dzięki porozumieniu będzie można proponować wspólne podejścia dla uzyskania oszczędności energetycznej. Trzeba przygotować cele wiążące przed następnym spotkaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o wydajność energetyczną co doprowadzi do przyjęcia wspólnego stanowiska. Należy wykazać się otwartością oraz realizmem i wprowadzić nowe działania.

J.Cizelij: Pamiętajmy, że tylko UE chce ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i jest w tym poglądzie odosobniona. Niektóre cele zostały osiągnięte, ale w innych tematach nie udało się nic zrobić. Ważne jest zachowanie mechanizmu CCS i CCM – mechanizmów czystego rozwoju. UE musi starać się prowadzić wiodącą politykę na rzecz strategii 2020. Komisje ITRE i ENVI powinny odgrywać równorzędną rolę w/s zmian klimatu.

M.Carvalho: UE miała swój plan na tę konferencję i ten plan był omawiany. Jego główne punkty tj. mapa drogowa obejmująca 195 krajów, które zdecydowały się na porozumienie wynikające z Kioto, zostały przyjęte. Będzie kolejne zobowiązanie dla okresu przejściowego, w trakcie którego zostanie wypracowane porozumienie. Wszystkie kraje będą miały równy status. Porozumienie trzeba wypełnić nie zapominając jakie są ważne cele dla UE. Trzeba zapewnić rozwiązanie o charakterze globalnym zastępujące protokół z Kioto.

Przedstawiciel Komisji: Spotkanie COP17 było sukcesem naszej dyplomacji i UE odegrała tu rolę przywódczą. To dopiero początek procesu, który doprowadzi nas w I etapie do 2015 roku. W tym roku zdefiniujemy granice negocjacyjne (mandat negocjacyjny).