Sprawozdanie delegacji PE na negocjacje dotyczące zmiany klimatu, które odbyły się w Cancun (Meksyk) w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2010 r. Zmiany klimatyczneLeinen Jo
Pozytywny wynik negocjacji dotyczących zmian klimatycznych. W Nagoi i Cancun traktowanie Komisji było dobre. Pojawia się pytanie jak pracować dalej na drodze do COP 17. Umowa musi mieć podstawę prawną. Muszą pojawić się bardziej ambitne cele dotyczące redukcji gazów cieplarnianych. W Cancun wspólnota porozumiała się na dopuszczenie do 2° C wzrostu temperatury.

Jorgensen Dan
Udało się wypracować świetną równowagę. Pakiet klimatyczny pociąga za sobą bardzo szczegółowe ustawodawstwo klimatyczne. Istotna była możliwość kontaktowania się z innymi ustawodawcami krajowymi, dzielenie się doświadczeniami z funkcjonowania europejskiego systemu handlu emisjami oraz korzystanie z doświadczeń innych partnerów.

Arsenis Kriton
Delegacja w przyszłości powinna brać udział w negocjacjach aż do końca. W Nagoi i Cancun decyzje były podejmowane na końcu, kiedy niewielu posłów było obecnych jeszcze na konferencji. Misja powinna trwać aż do dnia po zakończeniu konferencji. W noc negocjacyjną jednym z trudnych punktów do dyskusji było zawetowanie przez Boliwie tekstów ostatecznych. Ogłoszenie tej decyzji było sprzeczne z zasada consensusu. Ta zasada została złamana w Cancun.

Ulvskog Marita
Delegacja RPA wyraziła bardzo duże oczekiwania jeżeli chodzi o uczestniczenie w przyszłym szczycie Unii Europejskiej. Nie udało się wynegocjować wiążącego porozumienia, pomimo tego, ze porozumienie z Kioto niedługo przestanie obowiązywać. Unia Europejska w Durbanie powinna być inicjatorem negocjacji. Aby dokonać przełomu Unia Europejska powinna objąć role przywódcy. Posiedzenie w Durbanie musi stać się przełomowym.

Roth-Behrendt Dagmar
Spornym punktem, porozumienia ramowego międzyinstytucjonalnego, jest udział PE w spotkaniach międzynarodowych. Konieczny jest udział przedstawicieli Parlamentu Europejskiego na spotkaniach międzynarodowych. W negocjacjach prowadzonych przez Komisję PE powinien mieć status obserwatora, aby można było ocenić przebieg sytuacji. Rada wyraziła swój sprzeciw w stosunku do delegacji jedno – dwuosobowych PE w Dyrekcjach Generalnych. Przedstawiciele Rady nalegają na to aby mieć własne porozumienie i nie chcą się włączać do negocjacji. Wyniki z konferencji międzynarodowych powinny być podawane przez delegacje w sposób rzetelny.

Rosbach Anna
Dokument ze sprawozdania delegacji powinien być bardziej szczegółowy. W Nagoi nie było mowy o bioróżnorodności. Potrzeba jest ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności za pomocą wszystkich dostępnych instrumentów.

Groote Matthias
Komisja ENVI powinna naciskać aby na kolejnych konferencjach była przejrzystość ilu przedstawicieli PE, może zasiadać przy stole negocjacyjnym. Przedstawiciele powinni zasiąść w pierwszym rzędzie przy negocjacjach. Potrzeba jest pełnych informacji. Poszerzanie horyzontów poprzez uczestnictwo w konferencjach. PE musi świecić przykładem w kwestii polityki ochrony środowiska.

Seeber Richard
Do roli Parlamentu Europejskiego w negocjacjach międzynarodowych należy podejść w sposób dynamiczny. Nie należy patrzeć na podział władzy na szczeblu europejskim. Parlament musi mieć wpływ w kształtowaniu opinii. Status obserwatora jest absolutnym minimum postulatów politycznych. Należy wypracować porozumienie w sprawie udziału w konferencjach międzynarodowych i negocjacjach. Politykę klimatyczną należy ukierunkować na rzeczywistość.

Leinen J
Niedobrze jest kiedy PE kończy swoją delegację przed ostatnią rundą negocjacji. Należy dążyć do porozumienie z Komisją Europejską i Radą Europejską w sprawie uczestnictwa Parlamentu Europejskiego w negocjacjach międzynarodowych.