Sprawozdanie z uczestnictwa delegacji PE w zorganizowanej w Kopenhadze konferencji ONZ na temat zmian klimatu Zmiany klimatyczneK.-H. Florenz – 15 członków PE znalazło się w delegacji oficjalnej, ale ogólnie na konferencji w Kopenhadze dot. zmian klimatu było 75 przedstawicieli Parlamentu. Podziękowania dla Sekretariatu komisji ENVI za przygotowanie wyjazdu do Kopenhagi.

L.McAvans – Komisja Europejska powinna przedstawić plan działania po konferencji w Kopenhadze.

C. Lepage – w sposób krytyczny potraktowano przedstawicieli PE w czasie konferencji. Nie dano im możliwości czynnego udziału w najważniejszych dyskusjach i w procesie decyzyjnym.

T. Skylakakis – potrzebujemy nowej strategii i nowych argumentów.

V. Prodi – konferencja w Kopenhadze stanowi wielkie rozczarowanie.

G. Pargneaux – UE nie była wystarczająco ważną stroną w dyskusjach w czasie COP15.

M.Tremopoulos – tak wiele osób uczestniczyło w konferencji, a tak niewiele osiągnięto.