Sprawozdanie z udziału delegacji Parlamentu Europejskiego w konferencji w Ad-Dausze Katar w sprawie zmiany klimatu COP18, 3-8 grudnia 2013 r Zmiany klimatyczneSprawozdawca: M. Ulvskog: nie można niestety powiedzieć, że wynik spotkania nie był satysfakcjonujący. Przedłużony do 2020 roku został protokół z Kioto, co jest bardzo istotne. Na życzenie UE wszystkie kraje uzgodniły plan działania na bieżący rok, aby w 2015 roku można podpisać kolejny wiążący dokument. Jest to o tyle ważne, że następne szczyty  w sprawie zmian klimatycznych odbędą się w Europie. Od tego będzie zależał los całego systemu. Ważne jest porozumienie klimatyczne, które będzie działało. Kolejny szczyt odbędzie się w Warszawie. Zaskakującym wydarzeniem była informacja Chińskiego Ministra, że Chiny mogą włączyć się w handel emisjami w lotnictwie. Trzeba zobaczyć, jakie to będzie miało odzwierciedlenie w rzeczywistości.