V. Prodi – Biała księga: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania Zmiany klimatyczneV.Prodi – Biała Księga traktuje o przystosowaniu do zmian klimatu. Chodzi o podjęcie działań przygotowawczych. Trzeba złagodzić skutki zmian klimatycznych i przygotować się do zmian temperatur. Konieczna jest adaptacja do zmian klimatycznych na wszystkich szczeblach począwszy od regionalnego. KE nie wskazała jednak na konkretne rozwiązania. W sprawozdaniu jest mowa o środowisku wodnym. Ważne jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. EEA powinna koordynować wymianę informacji.

T. Skylakakis – zmiany klimatyczne są nieodwracalne, ale trzeba starać się je zredukować. Regiony miejskie są najbardziej zanieczyszczone.

C. Lepage – Biała Księga nie w pełni omawia kwestię zmian klimatycznych.

B. de Brun – nie chodzi tylko o odbudowę gospodarczą, ale także o strategię 2020. Biała Księga nie wspomina o zjawiskach mitygacji i adaptacji.

A. Rosbach – trzeba stawić czoła powodziom i wylesieniu.

C. KlaB – w jaki sposób promować innowację i zwiększyć liczbę badań? Kwestia gleby powinna zostać poruszona w sprawozdaniu.

R. Seeber – polityki sektorowe mają także wpływ na zmiany klimatyczne.

F.Grossetête – Biała Księga jest użyteczna przy dostosowaniu różnych polityk do zmian klimatycznych.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej – Biała Księga przyznaje, że wpływ klimatu zależy od położenia geograficznego. Konieczne jest zatem podjęcie środków na szczeblu regionalnym, ale także europejskim. Kraje rozwijające się nie stanowią priorytetu Białej Księgi. Państwa członkowskie UE muszą zająć się adaptacją do zmian klimatycznych. W dodanym do Białej Księgi dokumencie jest mowa o zdrowiu roślin oraz o chorobach zwierząt. Komisja Europejska podejmie kroki związane z przeglądem polityk przez pryzmat zmian klimatycznych.